کارشناسان داوری در خصوص جنجالی ترین صحنه هفته هفتم نظر دادند.
کارشناسی جنجالی ترین صحنه دیدار دو تیم راگا شهرری و گیتی پسند

به گزارش پایگاه خبری ۲٠۲٠، کارشناسان داوری فوتسال کشورمان در خصوص جنجالی ترین صحنه دیدار دو تیم راگا شهرری و گیتی پسند در هفته هفتم نظر دادند. گفتنی است در این صحنه هیچگونه خطایی گرفته نشد و اخطاری هم داده نشد.


ابتدا ویدیو را در پایین خبر تماشا کنید؛ 


نظرات کارشناسان:

سید صدرالدین موسوی:

بازیکن خاطی قطعا باید اخراج می شد و داور دوم و سوم بایستی به داور کمک می کردند.

علیرضا سهرابی:

بدون شک؛ کارت قرمز

منوچهر نظری:

بازیکنان فاصله بسیار نزدیکی با هم دارند و ضربه وارد شده شدید نیست که داور مجاب کارت قرمز شود و کارت زرد کافی است.

عبدالکریم سیستانی:

زننده ضربه از نیروی بیش از حد استفاده نکرده و تقریبا با دست به صورت بازیکن هل می دهد نه این که ضربه بزند. سختگیرانه می توان کارت قرمز داد، بازیکن تا داور را می بیند وانمود می کند که ضربه محکمی خورده است.

عباس دهقانپور:

با توجه به نوع تخلف و شدت آن، بایستی بازیکن خاطی اخراج می شد.مطالب مرتبط