تگها
استان فارس
متولی فوتسال استان فارس حسرت گذشته را می‌خورد و اعتقاد دارد که اگر همین امروز کار و تلاش برای احیای فوتسال این استان آغاز شود...
وزیر ورزش و وجوانان در جریان افتتاح یک مجموعه فرهنگی-ورزشی در استان فارس، اعلام کرد که تیم‌های فوتسال ایران و روسیه در سالن ا...
لژیونر فوتسال کشورمان حرکتی خیرخواهانه را در حمایت از زندانیان انجام داد.
با برگزاری مجمع انتخاباتی رئیس جدید هیات فوتبال فارس معرفی شد.
در فاصله ده روز تا برگزاری انتخابات هیات فوتبال استان فارس، اعضای مجمع این هیات همچنان نسبت به شائبه مهندسی انتخابات اعتراض دارند.
آخرین عناوین