بخش جدید خبری در سایت ۲٠۲٠؛

اولین شماره از ماهنامه نامه «توپ نقره‌ای» با موضوع ورزشی و هنری چاپ شد.
بازگشت «توپ نقره‌ای» به جمع رسانه ها

 

به گزارش پایگاه خبری۲٠۲٠، ماهنامه نامه «توپ نقره‌ای» در ۱۲ صفحه به سردبیری «احسان محمدیان» از تیرماه ۱۴٠٠ منتشر شد.

بنا بر این گزارش، صاحب امتیاز و مدیر مسئول این ماهنامه «حمیدرضا حق‌شناس» است و بناست هر ماه منتشر شود.

گفتی است این ماهنامه در سال ۹۷ نیز با مجوز رسمی وزارت ارشاد فعالیت می کرد.

اعضای تحریریه:

علی و علیرضا حق شناس
محمد محمدی


تصاویری از صفحات منتشر شده این ماهنامه را در زیر ببینید: