شرایط سنی و تعداد نفرات تیم ها جهت شرکت در مسابقات لیگ برتر و دسته اول فوتبال ساحلی کشور در فصل مسابقاتی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ اعلام شد.
شرایط سنی و تعداد نفرات تیم ها در لیگ برتر و دسته اول فوتبال ساحلی

به گزارش پایگاه خبری ۲۰۲۰، شرایط سنی و تعدادنفرات تیم ها به شرح زیر است:

لیگ برتر فوتبال ساحلی:
۱۴ بازیکن متولد ۱۳۸۴/۱۰/۱۰ به قبل
۷ بازیکن متولد ۱۳۷۷/۱۰/۱۱ لغاتیت ۱۳۸۴/۱۰/۱۰
۳بازیکن متولد ۱۳۸۱/۱۰/۱۱لغایت ۱۳۸۴/۱۰/۱۰

لیگ دسته اول فوتبال ساحلی
۱۲ بازیکن متولد ۱۳۸۴/۱۰/۱۰ به قبل
۵ بازیکن متولد ۱۳۷۷/۱۰/۱۱ لغایت ۱۳۸۴/۱۰/۱۰
۳ بازیکن متولد ۱۳۸۱/۱۰/۱۱لغایت ۱۳۸۴/۱۰/۱۰مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0