بایگانی
بازپخش شب های فوتسالی؛
سرپرست سازمان لیگ فوتسال مهمان برنامه شب های فوتسالی بود.
شبهای فوتسالی؛
صادق درودگر رئیس اسبق کمیته فوتسال مهمان شبهای فوتسالی بود.
حسین افضلی سرمربی گهرزمین سیرجان مهمان شب های فوتسالی بود
برنامه شب های فوتسالی کاری جدید از پایگاه خبری فوتسال۲۰۲۰ مجری: وحید سلیمانی
گفت و گو با امیر شمسایی پیشکسوت فوتسال در برنامه شب های فوتسالی؛ کاری از پایگاه خبری فوتسال۲۰۲۰ مجری: وحید سلیمانی
آخرین عناوین